بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 198,813,692,500 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,803,919 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,803,919 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,899,249 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,279

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/02/26

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بيمه ايران

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

شهروز وثوقي، سيد امين موسوي ترشيزي

حسابرس:

موسسه آرمان آروين پارس

نمودار‌ها