بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 324,213,241,536 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,023,982 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,023,982 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,251,003 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,233

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/02/26

مدیر صندوق:

سبدگردان آسال

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

شهروز وثوقي، سيد امين موسوي ترشيزي

حسابرس:

موسسه آرمان آروين پارس

نمودار‌ها